Lisa ostukorvi197 €
Ostupersoona loomine

Kas oled valutanud pead selle kallal, kuidas jõuda oma sõnumi ja toodetega õige sihtgrupini?
Võib olla oled toonud hulga erinevaid inimesi oma müügiprotsessi, kuid mingil põhjusel ei ole nad ostu sooritanud.

Põhjus võib olla selles, et Sa ei tea ega tunne piisavalt hästi, kes on Sinu ideelane sihtgrupp. Seepärast jäävad nii sõnum, kui ka müügipakkumine nende jaoks ebaoluliseks ning nad jätavad ostuteekonna katki. 

Ettevõtte jaoks on oluline, et ta teab täpselt, millised on tema sihtgrupi vajadused, mida nad mõtlevad, kas- ja millal nad on valmis ostma, mis on nende ostu peamised põhjused jne. 

Meie saame Sind aidata, uurides välja, kes on Sinu ettevõtte ideaalne klient, mis on tema täpsed vajadused ja kuidas Sinu ettevõte saab talle lahendusi pakkuda.

Kuidas me seda teeme?

Lepime kokku video- või live kohtumise, kus selgitame välja, kes on Sinu ettvõtte senised kliendid ja kelleni tahaksid jõuda. Antud info põhjal viime läbi uurimuse, mille tulemusena joonistub välja  Sinu ideaalne sihtgrupi esindaja. Me saame teada, mis on tema peamised probleemid ja valupunktid, mida ta soovib saavutada. Millest ta mõtleb ja millised on tema peamised vastulaused Sinu pakutavatele toodetele ja/või teenustele. Me teeme ettepanekuid, kuidas- ja milliseid lahendusi saad neile pakkuda. 

Kokkuvõte

Ostupersoona määrab, milline peaks olema Sinu turundus- ja müügistrateegia. Teda tundes tead täpselt, kuidas temaga suhelda ja millist sõnavara oma turundussõnumites kasutada. Mida paremini Sa oma ostupersoonat tunned, seda rohkem suudad tõmmata tema tähelepanu ning pakkuda lahendusi oma toodete ja/või teenuste näol.